Isra’ Mi’raj – Never had a journey like this

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on tumblr
Tumblr
Share on reddit
Reddit
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
isra-miraj
Isra’ Mi’raj – Ketika Malam Menjadi Saksi Atas KebesaranNya

Pada suatu malam tanggal 27 Rajab, Allah S.W.T memberikan wahyu kepada Malaikat Jibril a.s., “Janganlah engkau (Jibril) bertasbih pada malam ini dan engkau ‘Izrail jangan engkau mencabut nyawa pada malam ini.”
Malaikat Jibril a.s. bertanya, ” Ya Allah, apakah kiamat telah sampai?”
Allah S.W.T berfirman, maksudnya, “Tidak, wahai Jibril. Tetapi pergilah engkau ke Syurga dan ambillah buraq dan terus pergi kepada Muhammad dengan buraq itu.”

Kemudian Jibril pun pergi ke syurga tempat dimana buraq berada. Kemudian dia menemukan 40 juta buraq di taman syurga. Setiap buraq memiliki mahkota di keningnya bertuliskan kata-kata, “Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah.” Di antara buraq itu, Jibril melihat pada seekor buraq yang memisahkan diri sendirian seraya menangis bercucuran air matanya. Jibril menghampiri buraq itu lalu bertanya, “Mengapa engkau menangis, ya buraq?”

Berkata buraq, “Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 ribu tahun yang lalu, maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku dan aku sesudah itu menjadi rindu kepadanya dan aku tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan.”
Berkata Jibril a.s., “Aku akan menyampaikan engkau kepada orang yang engkau rindukan itu.”
Kemudian Jibril a.s. memakaikan pelana dan kekang kepada buraq itu untuk dibawa kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Pada malam itu Nabi Muhammad SAW. sedang berbaring di antara dua orang yaitu paman beliau, Hamzah dan sepupu beliau, Ja’far bin Abi Thalib yang sedang tidur di dekat Kabah, tiba-tiba datang kepada beliau 3 orang lelaki yang ternyata adalah malaikat Jibril dan Mika’il beserta seorang malaikat lain. Ketika itu Muhammad terbangun oleh suara yang memanggilnya, “Hai orang yang sedang tidur, bangunlah!” Dan ia pun terbangun, di hadapannya sudah berdiri Malaikat Jibril.
Jibril memerintahkan malaikat lain mengangkat Rasulullah ke suatu tempat. Kemudian ketiga malaikat tersebut membawa Nabi Muhammad saw. ke sumur Zamzam, lalu mereka menelentangkan beliau.

Kemudian Jibril membelah badan beliau mulai dari tenggorokan sampai ke bawah perut beliau. Lalu Jibril berkata kepada Mikail: “Bawakan kepadaku satu baskom air zamzam agar aku dapat membersihkan hati beliau. Jibril mengoperasi dada beliau, kemudian mengeluarkan hati beliau dan membasuhnya tiga kali serta membuang ketul hitam (‘alaqah) yaitu tempat syaitan membisikkan waswasnya dari hati beliau; kemudian mereka meletakkannya kembali di tempat asal. Mikail tiga kali membawakan baskom berisi air zamzam kepada Jibril. Kemudian didatangkan sebuah baskom emas yang penuh dengan hikmah dan keimanan dan dituangkan habis ke dada Nabi saw; dan dada beliau dipenuhi dengan kesabaran, ilmu, keyakinan dan keislaman; kemudian ditutup kembali dan di antara kedua belikat beliau distempel dengan stempel kenabian. Semua proses itu tidak menimbulkan sakit sedikit pun kepada Nabi. Setelah selesai, Nabi diminta agar berwudlu.

APAKAH BURAQ ITU?

Kemudian dibawakan kepadaku seekor hewan tunggangan putih, namanya Buraq. Lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek dari Bighal. Satu langkah kakinya di ujung pandangannya. Lalu aku dinaikkan di atasnya. (HR. Ahmad 17835, Muslim 164, dan yang lainnya).

Aku mengikat Buraq itu disalah satu pintu Masjid Baitul Maqdis, tepat dimana para nabi mengikat hewan tunggangan mereka. (Muslim No.162, Abu Ya’la dalam musnadnya 3375)

Isra secara bahasa berasal dari kata ‘saro’ (سرى) bermakna perjalanan di malam hari. Sedangkan secara istilah, Isra bermakna perjalanan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam bersama Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis (Palestina) pada malam hari dengan mengendarai Buraq.

Mi’raj secara bahasa isim alat (kata yang menunjukkan alat/sarana untuk melakukan sesuatu) dari kata ‘aroja’ (عرج) yang berarti naik menuju ke atas. Sehingga maknanya secara bahasa adalah suatu alat yang dipakai untuk naik, baik berupa tangga maupun yang lainnya. Adapun secara istilah, mi’raj bermakna tangga khusus yang digunakan Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam naik pada malam hari dari Baitul Maqdis ke langit.

LANGIT PERTAMA

Jibril a.s meminta agar dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya:

Siapa engkau? Dijawabnya; Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapa yang bersamamu?Jibril a.s menjawab; Nabi Muhammad SAW. Jibril a.s ditanya lagi; Adakah Nabi Muhammad SAW telah diutuskan?Jibril a.s menjawab: Ya, beliau telah diutuskan. Lalu Malaikat Isma’il membuka gerbang pintu surga dan Nabi Muhammad SAW saling bertukar salam dan saling mendo’akan. Malaikat Isma’il berkata, dikatakan “Selamat datang Anak yang soleh dan Nabi yang soleh”. Ketika memasuki langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat-malaikat yang menyambutnya. Malaikat-malaikat tersebut menyebutnya dengan tersenyum sambil membaca doa-doa, tetapi ada malaikat yang turut berdoa tetapi sama sekali tidak tersenyum, wajahnya tampak memberengut. Nabi Muhammad SAW bertanya pada Jibril a.s tentang malaikat yang tidak tersenyum itu. Jibril a.s menjawab: “jika saja dia pernah tersenyum kepada orang sebelum kamu dan sesudah kamu, maka dia akan tersenyum kepadamu. Namun dia tidak pernah tersenyum, dia adalah Malik, malaikat penjaga neraka.”

“Tidakkah dapat kamu minta kepadanya untuk menunjukkan neraka kepadaku? Jibril mengatakan, “Baik, wahai malaikat tunjukkan neraka kepada Muhammad!” Kemudian malaikat itu membuka penutupnya, maka terlihat api neraka yang bergejolak sampai Nabi mengira api itu akan menelan apa saja. Nabi Muhammad s.a.w berkata kepada Jibril, “Wahai Jibril, perintahkan mengembalikan ke tempatnya. Maka Jibril pun menyuruhnya untuk menutupnya. Malaikat penjaga neraka itu berkata, “Padamlah”. Maka kembalilah tutup itu ke tempat semula.
Setelah itu Nabi Muhammad s.a.w melihat seorang sedang menghadapi ruh-ruh manusia. Apabila kepadanya dihadapkan ruh yang baik ia gembira dan berkata : “Ruh yang baik keluar dari jasad yang baik”.
Apabila dihadapkan kepadanya ruh yang jahat, wajahnya memberangus sambil berucap : “Cis ! Ruh jahat keluar dari jasad yang jahat.
Nabi bertanya kepada Jibril ;”Siapakah orang itu hai Jibril?”.
Ia menjawab : “Dia Adam ayah engkau. Semua ruh anak cucunya akan melewati dia.
Ketika Nabi Muhammad saw bertemu dengan Nabi Adam a.s, Beliau disambut serta Nabi Adam a.s, mendoakannya dengan doa kebaikan.

Selanjutnya nabi Muhammad s.a.w melihat orang-orang bermoncong seperti moncong unta, tangan mereka memegang segumpal api seperti batu-batu, lalu dilemparkan ke dalam mulut mereka dan keluar dari dubur. Nabi Muhammad s.a.w bertanya: “Siapa mereka itu, Jibril?”. “Mereka yang memakan harta anak-anak yatim secara tidak sah,” jawab Jibril.
Kemudian beliau melihat orang-orang dengan perut yang sangat besar. Nabi belum pernah melihat orang-orang seperti itu kecuali dari keluarga Fir’aun. Mereka berjalan seperti unta yang kena penyakit dalam kepalanya, ketika dibawa ke dalam api. Mereka diinjak-injak tak dapat beranjak dari tempat mereka. Nabi Muhammad s.a.w bertanya: “Siapa mereka itu, Jibril?”. “Mereka itu tukang-tukang riba,” jawabnya.

Kemudian Nabi Muhammad s.a.w melihat orang-orang, di hadapan mereka ada daging yang gemuk dan baik, di samping ada daging yang buruk dan busuk. Mereka makan daging yang buruk dan busuk itu dan meninggalkan yang gemuk dan baik. Nabi Muhammad s.a.w bertanya: “Siapakah mereka itu, Jibril”? “Mereka orang-orang yang meninggalkan wanita yang dihalalkan Tuhan dan mencari wanita yang diharamkan,” jawabnya.
Kemudian Nabi Muhammad s.a.w melihat wanita-wanita yang digantungkan pada buah dadanya. Lalu Nabi Muhammad s.a.w bertanya: “Siapa mereka itu, Jibril?” “Mereka itu wanita yang memasukkan laki-laki lain bukan dari keluarga mereka.
Kemudian perjalanan diteruskan, naiklah Nabi Muhammad s.a.w bersama Jibril ke langit kedua.

LANGIT KEDUA

Kemudian Jibril a.s membawa Nabi Muhammad SAW naik hingga ke langit kedua. Dia minta dibukakan maka ditanya:

“Siapa engkau?” “Jibril” jawabnya.

“Siapa bersamamu?” “Muhammad” jawabnya lagi.

“Apakah dia juga rasul?” “Benar” jawab Jibril a.s

Dikatakan: “Selamat datang wahai sebaik-baiknya yang datang.”

Kemudian dibukakan. Ketika itu Nabi Muhammad SAW melihat Yahya dan Isa, dimana Jibril a.s memperkenalkan: “Inilah Yahya dan Isa”

Kemudian Nabi Muhammad SAW memberi salam. Dan mereka membalas salam seraya berkata; “Selamat datang wahai saudara yang baik dan nabi yang baik”, kemudian naiklah Nabi Muhammad SAW bersama Jibril a.s ke langit ke tiga.

LANGIT KETIGA

Kemudia Jibril a.s membawa Nabi Muhammad SAW naik ke langit ketiga. Dia minta dibukakan. Maka ditanya “Siapa itu?” “Jibril”

“Siapa yang bersamamu?” “Muhammad”

“Apakah dia seorang rasul juga?” “Benar”

“Selamat datang wahai sebaik-baiknya yang datang”, kemudian pintu langit itu dibuka. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki yang wajahnya bagai bulan purnama. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril a.s “Siapakah itu wahai jibril?” Jibril a.s menjawab, “Ini adalah saudaramu Yusuf bin Ya’qub. Dia memberi salam kepadanya dan Nabi Muhammad SAW juga. Yusuf membalas, lalu berkata: “Selamat datang wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh”. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama Jibril a.s naik ke langit yang ke-empat.

LANGIT KEEMPAT

Kemudian Jibril a.s membawa Nabi Muhammad SAW ke langit ke-empat. Kemudian dia minta dibukakan dan ditanya;

“Siapakah itu?” “Jibril”

“Siapa pula yang bersamamu?” “Muhammad”

“Apakah dia seorang rasul juga?” “Benar”

“Selamat datang wahai sebaik-baiknya yang datang.” Lalu dibukakan dan setelah itu Nabi Muhammad SAW melihat Idris. Jibril a.s memperkenalkan: “Inilah Idris”. Kami lalu memberi salam dan dia menjawab sambil mengucapkan: “Selamat datang wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh”. Perjalananpun diteruskan, Nabi Muhammad SAW bersama Jibril a.s terus.

LANGIT KELIMA

Kemudian Jibril a.s membawa Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang kelima. Dia meminta dibukakan lalu ditanya; “Siapakah itu?” “Jibril”

“Siapa pula yang bersamamu?” “Muhammad”

“Apakah dia juga seorang rasul?” “Benar”

“Selamat datang wahai sebaik baiknya yang datang”. Kemudia dibukakan. Dilangit yang kelima ini, Nabi Muhammad SAW menjumpai seorang kakek yang rambutnya putih. Jenggotnya putih dan tebal. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril a.s, “Siapakah dia wahai jibril?” Jibril a.s menjawab: “Ini adalah orang yang sangat dicintai oleh kaumnya, yaitu Harun bin Imran”. Seterusnya Nabi Muhammad SAW bersama Jibril a.s meneruskan perjalanan ke langit berikutnya.

LANGIT KEENAM

Kemudian Jibril a.s membawa Nabi Muhammad SAW ke langit yang keenam. Dia meminta untuk dibukakan dan ditanya: “Siapakah disitu?” “Jibril”

“Siapa pula yang bersamamu?” “Muhammad”

“Apakah dia juga seorang rasul?” “Benar”

“Selamat datang wahai sebaik baiknya yang datang” kemudian pintu dibuka. Di langit keenam ini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa a.s beliau seorang lelaki yang tinggi kurus dan beraimbul ikal. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril a.s : “Siapakah dia wahai Jibril?” Jibril a.s menjawab, “Dia adalah saudaramu, Musa bin Imran”. Nabi Muhammad SAW memberi salam kepadanya. Beliau segera menjawab: “Selamat datang wahai saudara dan nabiku yang soleh”. Ketika Nabi Muhammad SAW dan Jibril a.s hendak melanjutkan perjalanan, Musa menangis. Ditanyakan kepadanya: “Mengapa engkau menangis?” Dia berkata: “Aku menangis karena seseorang telah diutuskan sesudahku dan ternyata umatnya yang masuk syurga lebih banyak daripada umatku”. Seterusnya Nabi Muhammad SAW bersama Jibril a.s melanjutkan perjalanan.

LANGIT KETUJUH

Kemudian Jibril a.s membawa Nabi Muhammad SAW naik kelangit ketujuh. Dia meminta dibukakan dan ditanya: “Siapakah yang disitu?” “Jibril” jawabnya. “Siapa pula yang bersamamu?” “Muhammad”. “Apakah dia juga seorang rasul?” “Benar”. “Selamat datang sebaik baiknya yang datang”. Kemudian dibukakan. Ketika di langit yang ke tujuh Nabi Muhammad SAW melihat seorang pria yang wajahnya mirip denganya sedang bersandar di Baitul Makmur dihadapi oleh beberapa kaumnya. Pada Baitul Makmur setiap hari masuk tujuh puluh ribu (70.000) malaikat. Nabi Muhammad belum pernah melihat pria yang mirip denganya. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril a.s “Siapakah wahai pria itu, ia menjawab: Dia ayah anda Ibrahim”. Mereka memberi salam kepadanya dan dia membalas salam sambil berkata: “Selamat datang wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh”. Kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim a.s berkata: “Engkau akan berjumpa dengan Allah SWT pada malam ini. Umatmu adalah akhir umat dan terlalu dha’if, maka berdoalah untuk umatmu. Nabi Ibrahim berpesan: “Anjurkan umatmu memperbanyak tanaman di syurga”. Nabi Muhammad SAW bertanya “Apakah tanaman itu?”, jawabnya: “Ucapkanlah: Subhanallah Walhamdulillah walailaha illallahu Allahu Akbar, wala haula wala quatailla billah“.

Langit ketujuh adalah tempat orang-orang yang adil, dengan malaikat yang lebih besar dari bumi ini seluruhnya. Ia mempunyai tujuh puluh ribu kepala, tiap kepala tujuh puluh ribu mulut, tiap mulut tujuh puluh ribu lidah, tiap lidah dapat berbicara dalam tujuh puluh ribu bahasa, tiap bahasa dengan tujuh puluh ribu dialek. Semua itu memuja dan memuji serta mengkuduskan Tuhan.
Setelah melihat beberapa peristiwa lain yang ajaib. Nabi Muhammad s.a.w dan Jibril masuk ke dalam Baitul Makmur dan sholat.

Kemudian Jibril membawa Nabi ke surga. Di Surga Nabi Muhammad s.a.w melihat dan mendengar sesuatu yang tidak pernah didengarnya di bumi. Surga itu sangat indah. Di dalam surga terdapat kubah dari mutiara dan tanahnya beraroma kesturi. Tanah dan lumpur surga terbuat dari zafaran, berupa tepung putih beraroma kesturi dan sangat bersih. Cahaya surga itu berwarna putih, bersinar terang, aromanya semerbak. Disana terdapat gedung megah dan sungai-sungai yang mengalir. Ada istri-istri yang cantik jelita, perhiasan-perhiasan yang banyak, tanaman-tanaman, berbagai macam kesenangan dan kenikmatan di tempat yang tinggi.

Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. melihat sebuah sungai susu yang tidak berubah rasanya, sebuah sungai arak yang lezat dan sebuah sungai madu yang jernih. Nabi Muhammad s.a.w juga melihat telaga Al-Kausar. Kemudian Nabi Muhammad Saw. keluar dari surga.
Kemudian Jibril membawa Nabi Muhammad s.a.w meneruskan perjalanan naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ditutup dengan warna yang tidak diketahui Nabi Muhammad s.a.w. Di situ ada sebuah pohon yang daunnya seperti telinga gajah dan buahnya sebesar tempayan. Di Sidratul Mutaha ini Nabi Muhammad s.a.w dapat melihat rupa Malaikat Jibril yang asli kedua kalinya setelah sebelumnya melihat rupa Jibril yang asli ketika menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Jibril berkata:”Inilah Sidratul Muntaha.” Di situ juga ada empat sungai. Dua sungai di dalam dan dua sungai lagi di luar.

Nabi bertanya: “Dua sungai apakah ini, wahai Jibril?” Dia menjawab: “Adapun dua yang di dalam itu adalah sungai di syurga. Sedangkan dua yang nampak jelas ini adalah sungai Nil dan Furat.”
Nabi Muhammad s.a.w melihat pemandangan yang sangat indah di tempat itu, tidak seorang pun dapat melukiskan keindahannya. Nabi Muhammad s.a.w telah melihat sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT.

Di Sidratul Muntaha ini terdengarlah suara yang berseru kepada beliau, “Wahai Muhammad SAW, masuklah.” Nabi Muhammad s.a.w kemudian diangkat melewati Sidratul Muntaha dan ditutupi awan. Jibril tertinggal.
Nabi Muhammad SAW berseru kepada Jibril, “Ikutlah bersamaku.” Jibril berkata, “Engkau dan Tuhan engkau saja.” Nabi Muhammad s.a.w. berkata lagi, “Adakah di sini sahabat hendak meninggalkan sahabatnya?”
Jibril menjawab, “Inilah saja tempatku, jika aku melintasi kawasan ini niscaya aku akan terbakar dengan cahaya.”

Malaikat Jibril tidak mampu melintasi lebih tinggi lagi. Hanya orang yang diizinkan oleh Allah SWT yang dapat melintasi sidratul muntaha. Nabi Muhammad adalah orang yang diangkat derajatnya sehingga dapat melintasi lebih tinggi lagi untuk bertemu dengan Allah SWT.

Nabi Muhammad saw melanjutkan perjalanan tanpa ditemani malaikat Jibril. Nabi Muhammad s.a.w kemudian melalui 70.000 hijab daripada nur hingga sampai ke Mustawa, tempat Kalam menulis, yakni Kalam catatan di Luh Mahfuz. Di situ Nabi Muhammad s.a.w. melihat seorang lelaki yang ghaib dalam Nur Arasy.

Bertanya Nabi Muhammad s.a.w: “Siapa ini? Adakah malaikat?” “Tidak,” jawab lelaki itu.”Adakah nabi?” tanya Nabi Muhammad s.a.w lagi.”Tidak. Sesungguhnya aku adalah seorang lelaki yang hidup di dunia, basah dengan menyebut nama Allah yakni berzikir dan hatiku senantiasa terpaut kepada masjid dan aku juga tidak memaki kedua ibu bapakku.”

Nabi kemudian tiba di hadapan Arsy (singgasana Allah). Nabi Muhammad s.a.w melihat ‘Arsy Allah yang dijunjung di atas kepala para Malaikat. Nabi Muhammad s.a.w dapat menyaksikan Allah SWT dengan mata kepalanya. Tiada seorang pun daripada nabi atau mursalin melihat Allah sebelum ini. Sebaik Nabi Muhammad s.a.w melihat Allah, lantas beliau terus sujud menyembah-Nya.

Berfirman Allah: “Wahai Muhammad.” Jawab Nabi Muhammad s.a.w: “Labbaika.” Firman Allah lagi: Angkatkan kepalamu, mohonlah apa yang engkau hendak Aku berikan kepadamu.”
Nabi Muhammad s.a.w pun mengangkat kepalanya sambil berkata: Ya, Rabb. Engkau telah ambil Ibrahim sebagai Khalil dan Engkau berikan dia kerajaan yang besar. Engkau berkata-kata dengan Musa. Engkau berikan Dawud kerajaan yang besar dan dapat melembutkan besi. Engkau kurniakan kerajaan kepada Sulaiman yang tidak Engkau kurniakan kepada sesiapa pun dan memudahkan Sulaiman menguasai jin, manusia, syaitan dan angin. Engkau ajarkan ‘Isa Taurat dan Injil. Dengan izin-Mu, dia dapat menyembuhkan orang buta, orang sufaq dan menghidupkan orang mati. Engkau lindungi dia dan ibunya daripada syaitan.

Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku angkatkan engkau sebagai Habib (kekasih) dan Aku utuskan engkau untuk manusia seluruhnya supaya mengabarkan berita gembira dan memberi peringatan.
Aku luaskan dadamu dan Aku buangkan daripadamu dosamu dan Aku angkatkan untukmu zikirmu. Aku jadikan umatmu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia dan Aku jadikan umatmu itu sederhana. Dan Aku jadikan umatmu orang yang pertama dan orang yang terakhir dan Aku jadikan umatmu itu tiada sah khutbah dan solat hingga mereka itu berikrar bahwa engkau hamba-Ku dan pesuruh-Ku.

“Dan Aku jadikan daripada umatmu beberapa kaum yang mana hati mereka berpaut dalam hati mereka. Aku telah jadikan engkau Nabi yang mula-mula diciptakan dan Nabi yang terakhir dibangkitkan, dan Aku jadikan engkau orang yang mula-mula dibicarakan pada Hari Kiamat.

“Dan Aku berikan engkau tujuh ayat yang diulang-ulang bacaannya dalam sholat yaitu surah al-Fatihah, yang tidak aku kurniakan kepada sesiapa sebelummu. Aku berikan engkau penutup surah al-Baqarah, harta yang bernilai di bawah Arasy, ia tiada Aku beri kepada nabi sebelummu.

“Dan Aku berikan engkau dengan delapan saham berharga yaitu Islam, hijrah; sedekah; menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar; dijadikan engkau pembuka dan penutup; diberikan engkau panji-panji kepujian, maka Adam dan lainnya berada di bawah panji-panji engkau. Dan sesungguhnya pada hari Aku menjadikan tujuh petala langit dan bumi.
“Aku fardukan ke atasmu dan umatmu 50 waktu sholat, maka dirikanlah ia.”

Selesai bermunajat kepada Allah, Nabi Muhammad s.a.w pun kembali mendapatkan Jibril. Lalu Jibril pun memimpin tangan Nabi untuk turun. Kemudian Nabi Muhammad s.a.w dibawa menemui nabi Ibrahim a.s.
Sesudah itu Nabi Muhammad s.a.w turun ke tempat Musa a.s.. Musa bertanya “Apakah yang telah diwajibkan Tuhanmu kepada umatmu? Nabi Muhammad s.a.w menjawab, “Sesungguhnya Allah memfardukan ke atasku serta umatku dengan 50 waktu sholat sehari semalam.” kata Musa, ‘Kembalilah kepada Tuhan mu, mintalah keringanan, karena umatmu tidak sanggup melakukannya. Aku sendiri telah mencoba terhadap bani israil”
“Sesungguhnya Bani Israel yang gagah tidak mampu melakukan amalan yang lebih sedikit daripada itu, sedangkan umatmu lemah tubuhnya, lemah hatinya, mana mungkin mereka mampu melaksanakan tugas seberat itu.”

Selepas mendengar kata-kata Musa itu, Nabi Muhammad s.a.w pun memandang Jibril. Jibril mengisyaratkan supaya Nabi Muhammad s.a.w kembali ke Sidratul Muntaha untuk menemui Allah untuk diringankan apa yang telah difardukan.
Nabi Muhammad s.a.w kemudian kembali kepada Allah lalu beliau sujud kepada Allah dengan berkata: “Wahai Tuhanku, ringankan terhadap umatku apa yang diperintahkan-Mu. Sesungguhnya umatku adalah terlalu daif.”

Firman Allah: “Sesungguhnya telah Ku-kurangkan untuk umatmu itu lima waktu sholat.” Sholat yang tadinya diwajibkan 50 kali sehari itu dikurangi menjadi 45 kali saja.
Nabi Muhammad s.a.w kemudian kembali menemui Nabi Musa. Nabi Muhammad s.a.w berkata kepada Nabi Musa, “Sesungguhnya Allah sudah mengurangkan untukku lima waktu solat.”
kata Musa, “umatmu tidak sanggup menunaikannya sebanyak itu, karena itu kembalilah kepada Tuhanmu mintalah keringanan”.

Nabi kemudian berulang-ulang pulang pergi antara Tuhan dengan Musa. Sehingga akhirnya Allah swt berfirman” Wahai Muhammad! Sesungguhnya aku fardukan hanyalah lima waktu sehari semalam. Setiap sholat fardu diganjarkan dengan sepuluh ganjaran. Oleh yang demikian, berarti lima waktu sholat fardu sama dengan lima puluh sholat fardu. Begitu juga siapa yang berniat, untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukanya, niscaya akan dicatat baginya satu kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka dicatat sepuluh kebaikan baginya. Sebaliknya siapa yang berniat ingin melakukan kejahatan, tetapi tidak melakukannya, niscaya tidak sesuatu pun dicatat baginya. Seandainya dia melakukannya, maka dicatat sebagai satu kejahatan baginya.

Setelah mendapatkan keringanan dari Allah SWT lalu nabi kembali ke tempat Musa dan diceritakan kepadanya apa yang telah difirmankan Tuhan itu.
Berkata Musa: “Kembalilah kamu kepada Tuhanmu wahai Muhammad, mohonlah keringanan sekali lagi dan sesungguhnya umatmu tiada kuasa untuk melaksanakannya.”
Jawab Nabi Muhammad: “Sesungguhnya aku telah berulang alik kepada Tuhanku beberapa kali hingga aku merasa malu terhadap Tuhanku dan tetap aku laksanakan perintah-Nya ini.”

Tatkala itu, terdengar seruan: “Telah Aku laksanakan yang Aku fardukan dan Aku ringankan untuk hamba-Ku.”
Berkata Musa: “Turunlah engkau wahai Muhammad dengan nama Allah.”

Apabila sampai di Langit Dunia, tiba-tiba Rasulullah melihat debu dan asap serta terdengar suara berisik. Bertanyalah Nabi Muhammad s.a.w kepada Jibril ada apa gerangannya.
Menurut Jibril, itulah syaitan yang menutup mata manusia (anak Adam) hingga mereka tidak mampu berfikir apa yang ada dalam alam malakut langit dan bumi. Dan jika tidak dilakukan begitu niscaya manusia dapat melihat keajaiban-keajaibannya.”

Kemudian Nabi Muhammad s.a.w kembali dengan tangga itu ke bumi. Nabi Muhammad s.a.w dan Jibril sampai di Baitulmaqdis. Buraqpun dilepaskan dari ikatannya. Dengan buroq itu Nabi kembali ke Mekah pada malam yang sama.
Dalam perjalanan itu, Nabi melintasi beberapa unta milik orang Quraisy yang datang dari Syam.

Diantaranya ada seekor unta yang mempunyai dua karung di atas badannya. Karung itu berwarna putih dan hitam.
Ketika Nabi Muhammad s.a.w kebetulan menuju ke arahnya, terkejutlah unta tersebut dan lari berkeliling-keliling hingga salah seekor daripadanya patah kaki, jatuh lalu ditinggalkan di situ oleh pemiliknya.

Dalam perjalanan itu juga, terlihat oleh Nabi Muhammad s.a.w sekelompok unta dan salah seekor daripadanya tersesat. Nabi Muhammad s.a.w kemudian menuntunnya sehingga kembali dalam kelompoknya.
Nabi Muhammad s.a.w pun memberi salam kepada mereka dan mereka mengenali suara Rasulullah, tetapi ada juga yang tidak percaya. Kemudian Nabi mengambil mangkuk berisi air dan meminumnya.

Pada waktu Nabi Muhammad s.a.w akan berpisah dengan Jibril pada Subuh Isra’ di Dzi Thuwa, suatu tempat dipinggir kota Mekkah, Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Ya Jibril, kaumku akan mendustakan aku”. Jibril menjawab: “Abu Bakar akan membenarkan engkau dan dialah Ash Shiddiq.”
Setelah Nabi Muhammad s.a.w turun dari buroq, maka terangkatlah Buraq ke langit dan terus ke surga.

Scroll to Top